Henkilörekisteriseloste

HENKILÖREKISTERISELOSTE

  1. Rekisterin pitäjä

Aksios Corporation Oy

Myllypellontie 32, 02510 OITMÄKI

Tel: +358 50 60 345

Y-tunnus: 1860232-5

Email: tommi@aksios.fi

www.aksios.fi

  1. Rekisterin nimi

Aksios Corporation Oy:n asiakasrekisteri

Aksios Corporation Oy:n internetisivujen ja SaaS -ohjelmistojen käyttäjien tiedot.

  1. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Aksios Corporation Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.

Lisäksi asiakasrekisterin tarkoituksena on:

‐ asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen

‐ mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille

‐ mielipide- tai markkinatutkimus

‐ rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen

‐ lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden

hoitaminen

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimi, y-tunnus, osoitetiedot,

laskutustiedot, laskutukseen liittyvät osoitetiedot, asiakasnumero.

Edellisten lisäksi:

‐ Asiakkaan tilaamien palveluiden ja tuotteiden tilaus- ja sopimustiedot

‐ Aksioksen eri verkkosivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla sivujen käyttäjä voidaan tunnistaa

  1. Säännönmukaiset tietolähteet ja poistuminen

‐ Eri palveluntarjoajilta ostetut yhteysrekisterit kuten esim. Suomen Asiakastieto Oy:n ja MarkkinointiRekisteri.fi.

– Ostoskeskuksissa markkinointikampanjan myötä kerättyjä yksityishenkilöiden tietoja

‐ Asiakkaan luovuttamat tiedot

‐ Rekisteripäivityksemme olemme tehneet itse

‐ Aksios hallinnoimien verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

‐ Tilaajille järjestetään kohteliaasti välitön tapa poistua rekisteristä

‐ Virheiden sattuessa asia korjataan välittömästi

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain sallimissa

rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään Aksioksen Aksios.pro tietojärjestelmissä ja Excel-taulukoissa 2005-.

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Aksioksessa (Tommi Kokonaho). Rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu Aksioksessa. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Tiedot sijaitsevat Aksioksen suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

  1. Yhteydenotto Aksiokseen

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Aksioksen ympärivuorokautiseen asiakaspalveluun.

Aksios Corporation Oy

Tommi Kokonaho

Myllypellontie 32, 02510 OITMÄKI

Tel: +358 50 60 345

Y-tunnus: 1860232-5

Email: tommi@aksios.fi

www.aksios.fi